09-7706031

עזרה במילוי הטפסים

א-ה 9:30-14:00

שעות תמיכה טלפונית

תקנון ורישום לצהרון לשנה"ל תשפ"ה

Print Friendly, PDF & Email

בהמשך לחתימה על תקנון הגנים הכללי

הורים יקרים

הננו מודים לכם על שבחרתם להפקיד את חינוכו של ילדיכם בצהרוננו. אנו נעשה בעז"ה את המיטב ע"מ ששהות ילדיכם תהיה לתועלת ובהנאה, בבחינת; 'נרות להאיר'

·       כללי

בחתימתכם על תקנון זה, הנכם מצהירים כי; קראתם וחתמתם על "תקנון הגנים" והנכם מסכימים לכל הנכתב בו, הוא מקובל עליכם ותפעלו על פיו.

·       הרשמה במזכירות/באתר:

הרישום המתבצע במזכירות או באתר בעת ההרשמה לגן. הרישום במועד מאוחר יותר יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד ואינו מובטח.

[ע"מ לקבל דרגה מטעם המדינה, יצטרכו ההורים להגיש תלושי שכר  ושאר מסמכים שיתבקשו והנוגעים לקבלת הדרגה]

·       הרישום מטעם המדינה לצהרון: [תלוי בגורם הממן]

הרישום לקבלת הדרגה מתבצע בפועל ע"י ההורים ב'אתר המיועד.

א)    מחובתו של ההורה לבצע את הרישום לצהרון בפועל, ב'אתר המיועד, תוך שבועיים מעת קבלת הטפסים מרכזת הצהרונים, דרך הגננות.
לאחר העלאת הטפסים הראשוניים ע"י ההורים, תסייע הרכזת במידת הצורך, בהשלמת המסמכים הנדרשים ובכל הדרוש.
עלינו לבהיר שמחובתם של ההורים לדאוג לבדיקת וקליטת הטפסים במערכת.

ב)      הורים המוותרים על זכאותם לקבלת השתתפות מהמדינה. ייתכן ויהיו מחויבים להעלות את הטפסים ל'אתר המיועד, תוך שבועיים מעת קבלת הטפסים מהרכזת. אחרת, לא נוכל לקלוט את הילדים במערכת והילדים יוצאו במידית מהצהרון.

אנא פעלו לפי ההוראות הנ"ל – למניעת שיבושים, אי נעימות והוצאות כספיות מיותרות!

·       זמני פעילות:

הפעילות בצהרון תחל ביום ראשון כ"ח מנחם אב 01/09/24 לגני חובה. [גני רשות יתחילו מיום שלישי]

שעות הפעילות בצהרון: ימים א'-ה' בין השעות 13:30-16:00.

בימי החופשה בגנים, [באם תינתן הוראה] הצהרון יפעל בין השעות 08:00 – 15:45.

·       תשלומים:

·        המחיר, לשוהים עד 16:00, (צהרון מלא) 1,000 ₪ [לנרשמים והמשלמים עד לתאריך 29.05.24, המחיר הינו 935  לחודש בלבד וכן מובטח מקומם בצהרון]

·        עד לסוף חודש אוקטובר, התשלום הוא שנתי ללא תלות בזמן הרישום, החל מנובמבר התשלום לחודש יעלה, [למחיר המרבי המורשה בחוק].

·        בעת הרישום [כפוף לנכתב לעיל, תלוי זמן הרישום] תוכלו לשלם באתר הרישום, באשראי
כמו"כ צ'קים ישירות במזכירות: 10 המחאות על סך 1,000 ₪ [935 ₪] כל אחת, מ –10/9/24 עד 10/6/2025. שיישארו בידינו, עד לקבלת דרגה קבועה.  – תשלומים/הפרשים אלו, יוחזרו בעת קבלת הדרגה מהגורם המעניק לכם את הדרגה..

·        הרישום לצהרונים מותנה בהסדר התשלומים מראש ואי קיום חובות עבר.

·       אי כיבוד תשלומים

במקרה של החזרת תשלום מכל סיבה שהיא, ההורה נדרש להסדיר התשלום תוך 5 ימים מההחזרה ועל ההורה יחולו הוצאות עמלות וכד' עקב החזרת התשלום מכל סיבה שהיא.

להנהלת הצהרון שמורה הזכות, להפסיק השתתפות הילד בצהרון, בגין בעיות התנהגותיות, או אי עמידה בתשלומים ופיגור בתשלומים.

·       ביטול רישום:

ביטול הרישום לצהרון, יתבצע בתחילת חודש  בלבד! עד חודש אפריל (כולל) עם חובת הודעה בכתב של לפחות שבועיים מראש. ביטול הרישום יכנס לתוקף החל מהראשון לחודש הבא. מחודש מאי לא ניתן לבטל הרשמה לצהרון כלל.

·       מסיבות:

בימים מסוימים בהם יש מסיבה –בגן שבו מתקיים הצהרון- הננו ממליצים, לא להשאיר את הילד בצהרון אלא לקחתו ולהכינו למסיבה. ע"מ שיגיע למסיבה לאחר שנח, מוכן ורענן.

·       שעת איסוף הילדים:

ההורים מתבקשים לדייק, לאסוף את הילדים בזמן, למען בטחון ילדיהם והסדר התקין בגן.

ילדים הנשארים לצהרון: לא יאוחר מהשעה 16:00.

איחור לאחר סוף היום, ילווה בתשלום של 20 ₪ לכל 15 דקות. שיגבה דרך ההו"ק. (הורים שיאחרו בתדירות ההנהלה רשאית לבטל את קבלתו\ה לצהרון.)
אנו מקווים שמקרים כאלו לא יהיו. 

תאריך_____________                                                                        חתימת ההורה___________

Print Friendly, PDF & Email

 

×