09-7706031

עזרה במילוי הטפסים

א-ה 9:30-14:00

שעות תמיכה טלפונית

מידעון וטופס רישום לגני הילדים חב"ד נתניה

לשנת הלימודים תשפ"א
2020-2021     
לחצן מעבר לטופס הרישום בתחתית הדף

לתשומת לבכם!
על אף שילדכם מבקר השנה בגן/מעון חב"ד נתניה, עליכם לדאוג לרישומו שוב לשנה הבאה –תשפ"א

מועדי הרישום הרשמיים

הרישום לגנים יחל ביום שני א' שבט תש"פ 27/01/2020, עד כ"א שבט תש"פ  16/02/2020

גילאי הזכאים לרישום בהתאם לחוק חינוך חובה

 • גילאי 5- חובה  – י' בטבת תשע"ה (01.01.15) עד י"ט בטבת תשע"ו (31.12.15)
 • גילאי 4- רשות – כ' בטבת תשע"ו ( 01.01.16) עד ב' בטבת תשע"ז ( 31.12.16)
 • גילאי 3- ט.רשות – ג' בטבת תשע"ז (01.01.17) עד י"ג בטבת תשע"ח (31.12.17)

המסמכים הדרושים בעת הרישום
מסמכי חובה
ללא מסמכים אלו לא ניתן להרשם

 • תעודות זהות של שני ההורים כתובת מגורים עדכני + ספח בו רשומים כל ילדי המשפחה.
 • אישור מאגף הכנסות- חשבון ארנונה תואם לכתובת המגורים שבתעודות הזהות.
  בהעדר ארנונה על שמכם, יש להגיש תצהיר עו"ד עדכני + צילום ת. זהות של בעלי הדירה (מי שמשלם את הארנונה) ואישור ארנונה. [+מס' נכס/ קוד אישי]
 • טופס נספח ד' ממולא וחתום. [הטופס נמצא אצל הגננת בגן]

מסמכים נוספים תלוי מצב משפחתי/גיל/וכו'

הורים עצמאיים (גרושים/פרודים, הורים יחידניים)

 • הורים עצמאיים- יש למלא טופס הורים פרודים/גרושים ולצרף שתי תעודות זהות מעודכנות של ההורים +ספח.
 • הורה יחיד – יצרף תמצית ממרשם אוכלוסין + צילום תעודת זהות וספח.

הורים לילדים עם זכאות לסייעת אישית

ילדים שמשרד החינוך אישר להם זכאות לסייעת אישית, חייבים לדווח על כך במעמד הרישום ולצרף אישור חתום של הגוף המאשר.

ילדים מגן חובה הנשארים שנה נוספת

ילדים שמסיבה כלשהי נשארים שנה נוספת בגן חובה, על ההורים לפעול לפי הנוהל הבא:

 • ההורים ימלאו יחד עם הגננת שאלון הפניה לשירות הפסיכולוגי הכולל חתימתם.
 • ילדים שצריכים לעבור אבחון בשלות, הוריהם חייבים לבצע רישום לגן עמ"נ שמקומם יובטח.

הרשמה לצהרון

רישום לצהרונים

הורים המעוניינים במסגרת הצהרון,

 • ירשמו דרך האתר בטופס הרישום לגן. + אישור הרשמה לצהרון, חתימה על תקנון ותשלום מקדמה ע"ס 250 ₪.
 • סבסוד הצהרון יינתן [נכון לשנה"ל תש"פ] ע"י המדינה לאמהות עובדות 32 שעות שבועיות.

ביטולים, העברות וסייעת אשית

נא לעיין בתקנון הגן לפירוט נרחב בנושאים אלו.

לתשומת לבכם!

 • בתום תהליך הרישום יש לוודא כי המערכת קלטה את פרטי הרישום ואישור נשלח לכתובת המייל שהזנתם (יש לשמור על עותק אישור הרישום שנעשה באתר)
 • אופציית בחירת הגנים הינה בגדר בקשה בלבד ולא על בסיס העיקרון של כל הקודם זוכה.
 • יתכנו שינויים בהרכבי צוותי החינוך בגנים, כמו כן יתכנו שינויים בחתך הגילאי, בהתאם לצרכים.
 • אנו נעשה את מרב המאמצים לשבץ את הילדים לגן המבוקש על ידכם. אך לידיעתכם, שיבוץ בפועל לגנים מתחיל אך ורק עם תום תקופת הרישום הרשמית 20/02/20.

אנו מאחלים לכם נחת מכל יוצאי חלצכם ושנת לימודים פוריה ומוצלחת 

×