09-7706031

עזרה במילוי הטפסים

א-ה 9:30-14:00

שעות תמיכה טלפונית

בס"ד

תקנון רישום וקבלת ילדים למוסדות חב"ד

לשנה"ל תשפ"ה

Print Friendly, PDF & Email

 תאריך כניסה:

 • שנת הלימודים התשפ"ה  תיפתח   ביום ראשון כ"ח מנחם אב ה'תשפ"ד 01.09.2024. 
 • זמני הפתיחה והסגירה בגנים:
  פתיחת הגנים מידי יום בשעה 7:30 וסגירתם בשעה 13:30.
  • צהרון- את הילדים הנשארים בצהרון, יש לאסוף בין השעה 15:45-16:00.
  • בימי שישי נסגר הגן בשעה 12:30.

ההורים מתבקשים לדייק, להביא ולאסוף את הילדים בזמן, למען בטחון ילדיהם והסדר התקין בגן.

בכל מקרה יש להביא את הילד/ה לגן לא יאוחר משעה 8:30.  (לאחר שעה זו, השער יסגר ויפתח שוב בשעה 09:00).

איחור לאחר סוף היום, המעכב את הגננת/סייעת בגן. עלול לגרום לנקיטת צעדים מההנהלה

 • הורה שיאחר בתדירות- ההנהלה רשאית לבטל את רישומו (קבלתו). – אנו מקווים שמקרים כאלו לא יהיו.
 • תשלומים:
  בגננו נהוג "חוק חינוך חינם" אין תשלום עבור שכל"מ. מלבד קופת גן, חוגים וצהרון. [פירוט בהמשך]
  • במקרה של איחור בתשלומי הורים, או החזרת תשלום: תינתן הודעה ע"י הגננת להסדרת התשלום. במידה ולא יסודר התשלום במהלך השבועיים מעת קבלת ההודעה, נהיה רשאים להוציא הילד/ה מהגן/צהרון.
 • הופעה וביגוד:
  ההורים מתבקשים להביא את הילדים בביגוד צנוע; הבנות: בחצאית וחולצה עם שרוול, הבנים: בכיפה וציצית. וכן ההורים עצמם, יופיעו לגן בלבוש צנוע, ההולם את אופי בית חב"ד (האמהות לא תופענה בלבוש קצר, ללא שרוול, או במחשוף, דבר המהווה פגיעה ואי נעימות למוסד). איננו רוצים להגיע, למצב, שהדבר יפריע להמשך החזקת הילד/ה בגן.
 • ביטוח:
  הילדים מבוטחים בעת שהותם במסגרת הגן. חפצי הילד/ה כגון: בגדים, עגלות וכו' אינם מבוטחים. יש לרשום את שם הילד/ה (או סימון אחר) ע"ג מעילים, תיקים וחפצי הילד/ה למניעת החלפה או אובדן.
 • עזיבות-לאחר אישור ההנהלה בלבד!
  יש להודיע על עזיבת הילד/ה את הגן, חודש מראש. עזיבה לאחר הראשון לחודש, מחייבת תשלום של כל החודש.
 • הורים המבקשים לבטל את רישום ילדיהם לגן חייבים להודיע מיידית בכתב ובחתימת שני ההורים, ולציין בהודעה לאיזה גן הילד עבר + אישור מהגן שאליו עבר על רישומו של ילדיכם בגן זה.
 • ביטול עקב מעבר דירה בלבד- יתבצע עם אישור רשמי של אזור המגורים החדש אליו עובר הילד (ארנונה, חוזה חתום ע"י עו"ד) וצילום תעודת זהות של שני ההורים עם הכתובת החדשה+ מכתב ביטול מהורים בציון תאריך וחתימת ידם.
 • הורה המבטל את רישום הילד/ה לגן –לפני תחילת שנה"ל- לא יקבל בחזרה את מקדמת דמי השכלול.
 • גמילה/הרטבות
  • לגן נכנסים הילדים שיחיו, רק במידה והם כבר 'גמולים'".
  • תלמיד הגן, שבזמן הרישום אינו 'גמול', ההורה מתחייב, ל'גמול' את התלמיד, עד תחילת שנה"ל.
  • במידה ובתאריך 01/07/24 רואה ההורה, כי לא הצליח ל'גמול' את הילד, יש להודיע למזכירות הגנים, כדי לקבל את ההחלטה, האם הרישום לגן נשאר בעינו. ואם כן, באלו תנאים.
 • מחלה:
  אין להביא לגן ילד/ה חולה, או הזקוק/ה לקבל תרופות כלשהן.
  • יש להמציא אישור רפואי, עם שובו של הילד/ה לאחר המחלה. (בהיעדרות של שלושה ימים ומעלה).
 • הסעות/נסיעות ויציאות:
  בימים ואירועים מיוחדים [כגון הצגות, ביקור בביהכ"נ, ביקור בביה"ס] יצאו התלמידים מהגן בצורה מבוקרת, אחראית ומאובטחת, לפעילות זו חוץ לכתלי הגן.
 • בחתימתנו על תקנון זה, הננו מאשרים את יציאתו של ילדנו.

 • ¿     אנשי מקצוע שונים המבקרים בגן.
 • בגנינו מבקרים וצופים –לרווחת וקידום הילדים- אנשי מקצוע שונים, מפקחת, מדריכה, גננת מתגברת וכן קלינאית תקשורת, מרפא בעיסוק, טיפול רגשי וכד'. כ"ז ע"מ לסייע לילדים מתקשים, ולקדמם במידת הצורך.
  אנשי המקצוע הנ"ל, יבקרו בגן, לתת מענה לחינוך הילדים היקרים. וכן יתבקשו במידת הצורך, לצפות בילדים –בעת שהייתם בגן- ולאבחן את הקשיים, שאיתם מתמודדים. ע"מ לתת מענה ופתרון הולם לקושי.
 • בחתימתכם על תקנון זה, אתם מאשרים לצוות הגן, למסור מידע ולאפשר לצוות המקצועי, לצפות בבנכם/תכם.
 • בנוסף, הנכם מאשרים בזה, למסור מידע על ילדכם/תכם, לאנשי הצוות החינוכי, מטעם מוסדות חב"ד נתניה, כגון לבתי הספר, לתלמוד תורה וכד'.
 • הורים לילדים עם זכאות לסייעת אישית
  • באם ילדך זקוק ללווי של סייעת אישית במהלך שהותו בגן, עליך לפנות למשרדו של עמוס רווה –בעירית נתניה- בטלפון 09-8362814 לקבלת האישור.
  • את האישור החתום יש לצרף בזמן הרישום .
 • צהרון:
  • לילדי הצהרון – תקנון נוסף נפרד.
  • בגננו פועל הצהרון מטעם התמ"ת [נכון לשנה"ל הנכחית]. דרגת הזכאות והתשלום, יקבעו במהלך השנה. באחריות ההורים.
  • הצהרון מיועד לילדים שיחיו, הלומדים בגני חב"ד.
  • הצהרון פועל –גם- בימי החופשה בגנים- בין השעות 08:00-16:00- לפי החלטת התמ"ת.
 • קופת גן- חוגים ריתמיקה והפעלה.
  בזמן הרישום יגבה מכם, עבור: סל תרבות; קופת גן-47 ₪ לחומרי יצירה, צילומים, ציוד מתכלה וכו'.
  חוג ריתמיקה
  – 26 ₪ וחוג תנועה 27 ₪. לחודש.
  (לא כולל שמירה בק"נ ו"חוג קריאה" לבנים)
 • דמי קופ"ג אינם כוללים: חוברות עבודה, מסיבות, ספריה, טיולים, תמונת מחזור וכד'. התשלום עבורם ייגבה בנפרד, ע"י הגננת.

 • חוג קריאה
  • לבנים, מוצע חוג קריאה בעת הרישום יגבה סכום נוסף של 120 ₪ לחודש.
 • שמירה בקרית נורדאו
  • בקרית נורדאו, מוצבת שמירה לצורך בטחוני. אי לכך נגבים סך של 30 ₪, לילדים הלומדים בק"נ. (גנים ומעונות]
 • מקדמת דמי שכלול
  בעת ההרשמה, יגבה סך של 209 ₪, כמקדמה. אשר יופחתו מהתשלום השנתי. תשלום זה, לא יוחזר במידה והיה מצדכם ביטול הרישום.
 • לתשומת לבכם
  • בתום תהליך הרישום יש לוודא כי המערכת קלטה את פרטי הרישום. (אישור נשלח לכתובת המייל שהזנתם, יש לשמור על עותק אישור הרישום שנעשה באתר)
  • אופציית בחירת הגנים הינה בגדר בקשה בלבד ולא על בסיס העיקרון של כל הקודם זוכה.
  • יתכנו שינויים בהרכבי צוותי החינוך בגנים, כמו כן יתכנו שינויים בחתך הגילאי, בהתאם לצורכי הילדים בגנים כפוף לשיקולי ההנהלה.
  • השיבוץ בפועל לגנים מתחיל אך ורק עם תום תקופת הרישום הרשמית. אנו נעשה את מירב המאמצים לשבץ את הילדים לגן המבוקש.

תאריך:_____________                                               שם הילד:_____________

שם ההורה:_____________ חתימה:___________

Print Friendly, PDF & Email
×